İstanbul ili için geçerli bu yarışma, ilköğretimin  4-5-6. kademelerini kapsamakta. Amacı; Gülten Dayıoğlu’nun Fadiş adlı romanındaki ‘Fadiş’ karakterinin şu an nerede ve ne yapmakta olduğuyla ilgili romanın dewamı niteliğinde hikaye yazmak.Son katılım tarihinin 31 Aralık olduğu yarışma hakkında bilgi için:

http://istanbul.meb.gov.tr/upload/Yar%C4%B1%C5%9Fmalar/2011/11-Kas%C4%B1m/Alt%C4%B1n%20Kitaplar%20%C5%9Eartname.pdf adresini tıklayın.

Başarılar….

Reklamlar